44,13,11,65,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,18,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,200
0,0,0,0,0,41,15,5,0,1,0,20,0,0

P R A C O W N I K    S O C J A L N Y

Pracownik socjalny przyjmuje pacjentów w budynku Oddziału psychiatrycznego – budynek F, III piętro.

K O N T A K T

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy jest pod numerem telefonu: 33 854 92 00 wew. 379 lub 537 383 891

 

N A S Z   Z E S P Ó Ł

mgr Renata Zwierzyńska                           
mgr Beata Czerniej               
mgr Teresa Salamon                      
mgr Ilona Wojtyła-Olszowska

 

 

© 2020 Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie