44,13,11,65,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,18,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,200
0,0,0,0,0,41,15,5,0,1,0,20,0,0

 

P O R A D N I A   Z D R O W I A   P S Y C H I C Z N E G O

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego mieści się na ul. Bielskiej 4 w Cieszynie w budynku J.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).

 

K O N T A K T

Zapisu na wizytę można dokonać osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu:  33 854 92 78.

 

O   P O R A D N I

Nasza Poradnia świadczy usługi bezpłatne w ramach NFZ.

Na wizytę do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Aby skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty konieczne jest okazanie właściwego skierowania do jednego z wyżej wymienionych specjalistów. Odpowiednie skierowanie wystawi lekarz psychiatra lub lekarz POZ.

W ramach Poradni oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych dla osób dorosłych m.in. diagnostykę psychiatryczną, diagnostykę psychologiczną, porady lekarskie, porady i wsparcie psychologiczne, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną oraz grupy wsparcia.

 

N A S Z   Z E S P Ó Ł

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego tworzą wykwalifikowani lekarze psychiatrzy, psychologowie, terapeuci i pielęgniarki, którzy udzielają wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz zmagającymi się z obniżonym poczuciem własnej wartości,  zaburzeniami lękowymi, stresem, depresją i zaburzeniami nastroju, trudnościami ze snem czy zaburzeniami nerwicowymi.

Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie szkolenia uprawniające do prowadzenia psychoterapii i pracują pod stałą superwizją.

Personel pielęgniarski Poradni ukończył specjalistyczne szkolenie niezbędne do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego.

lekarz Sebastian Gwiazda - Lekarz Kierujący Poradnią Zdrowia Psychicznego, specjalista psychiatrii
lekarz Justyna Bal – specjalista psychiatrii
lekarz Dariusz Kubiak – specjalista psychiatrii
lekarz Wiesław Szmeja – specjalista psychiatrii
lekarz Igor Spychała – lekarz rezydent
mgr Katarzyna Adamus- psycholog
mgr Kewin Bałazy - psycholog
mgr Justyna Dunajska - psycholog
mgr Anna Kanik – psycholog
mgr Anita Kobis – psycholog, psychoterapeuta
mgr Joanna Komainda – psycholog
mgr Barbara Kraszewska – psycholog
mgr Renata Liszka - psycholog
mgr Dalal Mustafa - psycholog
mgr Dorota Nowacka-Dymet - psycholog
mgr Magdalena Pustelnik - psycholog
mgr Aneta Salamon - psycholog
mgr Paulina Siedlińska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Patrycja Sikora - psycholog
mgr Jakub Skałka - psycholog
mgr Aleksandra Sztwiertnia - psycholog
mgr Angelika Ścieszka- Knapik – psycholog, psychoterapeuta
mgr Magdalena Wałach - psycholog
mgr Adam Wójcik – psycholog
Urszula Mrozek – pielęgniarka

 

© 2020 Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie