44,13,11,65,1
1,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,18,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,200
0,0,0,0,0,41,15,5,0,1,0,20,0,0

P O D W Y K O N A W C Y

 

Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie współpracuje z następującymi podmiotami:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VARIUSMED" Sp. cywilna w Cieszynie
adres: ul. Mennicza 20, 43-400 Cieszyn
kontakt telefoniczny pod nr tel.: 33 858 13 86
Rejestracja czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 18:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dziechcinka" w Wiśle
adres: ul. Wyzwolenia 60 D, 43-460 Wisła
kontakt
telefoniczny pod nr tel.: 33 855 24 93 lub  33 855 24 94
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

NWZOZ Piotr Gruszczyk Sp . z o.o.
adres:  ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów
kontakt telefoniczny pod nr tel.: 33 853 08 09
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
 
 
© 2020 Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie